ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

image-139763-logo_207x184.png?1424947715257

Ψητοπωλείο  Special
Delivery

 
Αγ. Αναστασίας & Παλαιών Πατρών
Γερμανού γωνία 42Β
851 00 Ρόδος
Τηλ.: 22410 74865, 22410 21288
 
Διανομή κατ’ οίκον από 12:30 μ.μ. έως 04:00 π.μ.
Χρέωση διανομής 1€